top of page

צעירים

השומרון

שחיתות

נצרת

ירושלים

מאה שערים

אשקלון

כאן ועכשיו

7 כתבות

בתחילת שנת 2015, קצת לפני הבחירות ולא הרבה אחרי צוק איתן. יצאנו אל הרחוב בסדרת כתבות, כחלק מהתוכנית "כאן ועכשיו", ופגשנו את הבוחרים. שאלנו מה הבוחרים חושבים? ובמי הם מאמינים? וניסינו לתת במה לכל מגוון הדעות והמגזרים בחברה הישראלית ולהציג מבט מעמיק ופריזמה רחבה על סוגיות הליבה של החברה והנושאים שמערכת הבחירות אולי דווקא מתחמקת מדיון רציני בהן, מעבר לסיסמאות סטריאוטיפים ודמגוגיה.

bottom of page