top of page

ואולי לא היו הדברים מעולם

1930-1910 - לידתו של הקיבוץ כרעיון וכמקום. גיבושו של אורח החיים הייחודי, על חידושיו המהפכניים, קשייו המרובים וקריאת התיגר שלו על כל ערכי העולם הישן, כולל מוסד המשפחה.

1

תסריט ועריכה: ענת זלצר, מודי בר-און. צילום: שרק דה מאיו. צילום נוסף: טלי (טוליק) גלאון. עריכת וידאו: מוריס בן-מיור. טל רבינר עידו מוכריק. הפקה: עוז פרבין. תחקיר: אדוה זלצר, בשנת זיידנבנד. מוסיקה: ערן וייץ. מפיקים: יולי-אוגוסט הפקות, מודי וענת בע"מ, ערוץ 8 ב-HOT וערוץ 1 (2011)

התנועה הקיבוצית, המעבדה הרעיונית והאנושית הזאת, הייתה עמוד האש שלפני המחנה הישראלי ובנסיגתה ניהלה קרב מאסף הרואי מול המציאות המשתנה סביב. העבר הקיבוצי מפואר מוצג באור חדש, שבו הקיבוצניקים הם לאו דווקא אוכלי שפנים, כפי שהרבי מגור כינה אותם, ולבטח לא מיליונרים עם בריכות שחייה כפי שבגין תפס אותם, אבל הם גם לא בדיוק הנפילים והמגניבים משירי תנועות הנוער.

הקיבוץ

בימוי: ענת זלצר

 הסדרה מתעדת את ההשפעה העצומה שהייתה לניסוי הקיבוצי הנועז על כלל החברה הישראלית, כמו גם על נפשם ואורח חייהם של המשתתפים בניסוי. לכאורה זהו סיפור של חלום ושברו, אבל החלום היה מציאות חיים קשה ותובענית והשבר הוא פתח לצמיחה חדשה וחלומות חדשים. "הקיבוץ" זכתה בפרס פורום היוצרים הדוקומנטריים ובפרס האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2012.

אנו לך משמרת

1948-1930 - התבססותו של הקיבוץ כחוד החנית של המפעל הציוני ושל התרבות העברית והתגייסותו לכל משימה שעל הפרק – מחומה ומגדל ועד קליטת שארית הפליטה, מעיצובם מחדש של החגים ועד עיצובם של גבולות המדינה.

2

פנינו אל השמש העולה

1967-1948 - דווקא הקמת המדינה מכניסה את הקיבוץ למשבר, ששיאו פילוג פוליטי מכאיב ומדהים. אחרי הפילוג הקיבוצים מתכנסים אל תוך עצמם ומתמודדים עם הקושי שבחיי קומונה כקהילה רב-דורית.

3

בביתני התינוקות

מייללים בהפסקות

2011-1967 - הפער בין ערכי הקיבוץ לעולם שבחוץ הולך ומתרחב וסימני המשבר מתרבים. הקיבוצים מגיעים לסף פשיטת רגל כלכלית ורעיונית, אך המשבר הופך למנוף של שינוי והתחדשות.

4

bottom of page